Folk varsler stadig politiet om denne bilen

Politiet får mange telefoner om den svarte BMWen.