Har fått inn pasienter med alvorlig forgiftning – advarer mot giftig sopp i skogen

Etter å ha fått inn tilfeller av alvorlig soppforgiftning, går Ahus nå ut og advarer.