– Det er trist at folk gnur søppel oppi allerede åpenbart fulle søppeldunker

Nå skal søpla i sentrum tømmes oftere.