Nå skal det svi på pungen å ikke møte til time på sykehuset

Av

Regjeringen øker gebyret for pasienter som ikke møter til avtalt time på sykehuset kraftig. Men pasienter innen psykiatri og rusbehandling blir skjermet.