– Hvor bør det nye helsesenteret ligge?

GOD TILBUD: Innleggsforfatter Kjell Skarheim mener Sørlandet Helsesenter (i det gamle EB-byggeT) er det beste alternativet for et fremtidig samordnet helsesenter.Foto: arkiv

GOD TILBUD: Innleggsforfatter Kjell Skarheim mener Sørlandet Helsesenter (i det gamle EB-byggeT) er det beste alternativet for et fremtidig samordnet helsesenter.Foto: arkiv

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSnart skal Risør Bystyre vedta hvor Risørs nye Helsesenter skal ligge.

Slik jeg forstår det så vil rådmannens innstilling være at dette skal ligge på Tjenna.

Tidligere så har jo Rutebiltomta vært fremmet som forslag, men så kom det forslag fra rådmannen om også å utrede Tjenna som alternativ. I samme bystyremøte ble det politisk foreslått at man også skulle utrede bygging av nytt Helsesenter i Sørlandet Helsepark (tidligere EB) Dette forslaget ble også enstemmig vedtatt.

Skal det bygges på Tjenna så er det her foreslått et stort bygg foran nåværende bygg hvor NAV er.

Dette må bygges på peler som vil være 25 til 30 meter lange. Parkering er det jo på Tjenna, men i sommertrafikken skal det bli vanskelig å finne parkering i nærheten.

Skal man bruke buss så stopper denne på bussholdeplassen, og man skal være ganske sprek hvis man skal gå opp og ned bakken til Tjenna hvis man skal til fysioterapeut eller lege.

Så er det Sørlandet Helsepark.

Jeg husker godt den gang rådmann Øyvind Bosvik som var min daværende sjef fikk forespørsel fra EB som ønsket å etablere en større bedrift i Risør. Krana var på vei til a bli nedlagt, og man trengte sårt nye arbeidsplasser. Rådmannen arbeidet enormt for å finne en sentrumsnær industritomt som også skulle ligge nær der folk bodde.

Caspersens vei ble bygget med fortau, og det ble bussholdeplass rett på utsiden av bygget slik at det var lett tilgjengelig. Alt ute og inne er meget godt tilrettelagt for universell utforming.

Ambulansen er allerede etablert i bygget, og det må jo være et stort pluss i et helsesenter.

Videre så er det 120 gratis parkeringsplasser, og det vil jo sikkert være meget hyggelig for alle pasientene, og de ansatte.

I dag holder man på med å bygge et nytt terapibasseng, og det skal også borres for jordvarme slik at oppvarmingsutgiftene i bygget vil bli billigere. Her er ferdig parkanlegg som nå skal oppjusteres av fagfolk. Det står også flere treningsrom ferdig. Bygget ligger i Randviksreguleringen hvor over 30 % av byens befolkning bor. Her ligger også byens største barneskole, idrettsanlegg og ungdomsskole.

Kommunen har her fått tilbud om å kjøpe areal, eventuelt en opsjonsavtale som gir kommunen gradvis mulighet for kjøp etter hvert som behovet melder seg, eller en lav leiepris pr. m2.

I 2014 var byens leger og fysioterapeuter på befaring i bygget, og de ønsket å se på mulighetene for å etablere seg her. Et arkitektfirma ble engasjert og her ble utarbeidet fullstendige tegninger for hvordan legene og fysioterapeutene ønsket at det skulle innredes. De var meget godt fornøyd med resultatet, men opplyste at de måtte ta dette opp med kommunen.

Så kom det bare et brev fra en av legene at de hadde vært i møte med kommunen, og at det ikke kom på tale med noe videre samarbeid fra kommunens side.

I forslaget som vil komme til bystyret så har jo representanter fra kommunen vært sammen med arkitekt på et møte i Sørlandet Helsepark, hvor konklusjonen er at det her må bygges et nybygg i forkant for å få til et tilfredsstillende helsesenter, og da vil jo dette bli ca. like kostbart som å bygge på Tjenna.

For meg lyder det jo merkelig at når man har en bygningsmasse på 6000 m2., at man ikke skal kunne klare å få til et tilfredsstillende helsesenter innenfor dette, når man i utgangspunktet trenger en mindre del av bygningsmassen.

Hvis helsesenteret blir etablert i Sørlandet Helsepark, så tror jeg at det er fult ut mulig å få til et mye rimeligere tilbud, meget godt tilrettelagt for pasienter, og at flere innen bransjen ville være interessert i å etablere seg her, og det vil jo kunne bety en positiv vekst i kommunen.

Artikkeltags