Nylig meldte NRK at sjømannsorganisasjonene kunne smile fornøyd. Regjeringen sier nå at de vil sikre norsk lønn til sjøfolk i norske farvann.

Men det kan det være flere skjær i sjøen. For mens LO jubler, møtes lovforslaget med skepsis hos Rederiforbundet.

Det er ikke lenge siden norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge var en selvfølge. Slik er det ikke lengre, noen er innenfor det gode selskap og noen er utenfor.

Sjømannsorganisasjonene har kjempet for lenge for at regjeringen leverer dette lovforslaget. Rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse er også å kjempe for velferdssamfunnets framtid.

Løsarbeidersamfunn preges sterkt av mange mennesker uten forutsigbarhet når det gjelder framtida, og selv om ingen vil tilbake dit, det er i den retningen vi styrer.

Forslaget regjeringen leverte mandag innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget bygger på anbefalingene til Holmefjordutvalget.

Departementet foreslår som hovedregel at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund er ifølge NRK avventende til forslaget.

Kampen mot sosial dumping bør trapps opp kraftig. Det at folk i Gjerstad opplever at sandblåsingen av Høstfetbrua pågår sent og tidlig, og også på helligdager som 17. mai, vitner om et arbeidsliv som sparker beina under seg selv.

Det at det skal være så vanskelig å få svar på om den polske arbeideren som omkom i arbeidsulykka i Bossvika var der på jobb, eller om han arbeidet der på dugnad, eller bare gjorde en kamerat en tjeneste, sier mye om tilstanden i arbeidslivet bare i Gjerstad og Risør.

La det være klart, sosial dumping bidrar til å fjerne stein for stein i grunnmuren til dette samfunnet det tok oss 100 år å bygge opp.