Sosiale medier: – Jeg tror terskelen for hatefulle ytringer er i ferd med å bli senket

I begynnelsen av september bes det inn til åpen debatt i litteraturrommet på biblioteket i Risørhuset. Fake news, og sosiale medier både internasjonalt og lokalt skal debatteres.