Risør og Gjerstad under pari i kommune-NM

Risør og Gjerstad har mange utfordringer i forhold til landet forøvrig.

Risør og Gjerstad har mange utfordringer i forhold til landet forøvrig.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

NHO lanserte nylig resultatene fra såkalt kommune-NM for 2015. Kåringen måler norske kommuners attraktivitet og vekstkraft, og baserer seg på et tyvetalls indikatorer, som nyetableringer, inntektsnivå, sykefravær etc.

I årets kåring havner Risør omtrent midt på treet, på en 246. plass, av 428 kommuner. I fylkessammenheng er det på en 8. plass, der Grimstad troner på toppen, på 42. plass nasjonalt. Deretter følger Lillesand (65), Arendal (93), Birkenes (146), Evje og Hornes (208), Vegårshei (234) og Tvedestrand (241) før Risør. Gjerstad havner på 13. i fylket, men helt nede på 335 plass på nasjonalt nivå. I fylket er det kun Bygland og Valle som havner dårligere.

Ofte langt under pari

Brutt ned viser tallene at Risør og Gjerstad ligger langt under landsgjennomsnittet på visse punkter. Som i indikatoren som forteller om nettoprodukt, per sysselsatt, i aksjeselskaper som er ikke finansielle. '

Risør ligger langt under landsgjennomsnittet på 1,3 millioner kroner, da hver Risør-arbeider produserer 717.899 kroner per år. Gjerstad havner på 650.650 i nettoprodukt.

Når man slår over på lønn så tjener gjennomsnittlig Risør- og Gjerstad-borgere også godt under det den jevne i landet gjør. I følge kåringen har Risør 353.700 kroner i gjennomsnitt, mot landets gjennomsnitt som er 408.427 kroner. Gjerstad har nesten 20% mindre enn landet forøvrig i lønn, og havner på 330.000 kroner.

Et sted Risør scorer oppimot landsgjennomsnittet er på nyetableringer. Den indikerer antall nye etablerte selskaper, per 1000 innbyggere, og Risør scorer 14.9% på målingen, mot 15,8% på landsgjennomsnittet. Også her ligger Gjerstad enda noen hakk etter, med en prosentsats på 11,6%.

God vekst til privat sektor

Risør scorer også bra på privat sysselsetting, særlig sammenlignet med resten av fylket. 68.2% av totalt antall sysselsatte i Risør jobber i privat sektor, og kun få prosentpoeng etter kommer Gjerstad med 67,3%. For landet på det jevne er satsen 69%. Risør scorer også godt over landsgjennomsnittet når det kommer til sysselsettingsveksten i privat sektor. Der kongeriket rapporterer en vekst på 1,2% i 2014, har Risør 3,3%. Gjerstad derimot har derimot negativ vekst i sysselsetting til privat sektor, med minus 1,6%.

Men selv om sysselsettingen er god til privat sektor for Risør, er det lite å skryte av hva angår sysselsettingsandel. Kun 60,8% av arbeidsstyrken er sysselsatt i Risør, mens det i Gjerstad er på 51,2%. For hele landet er tallet 76.2%. Hele 9,2 % av Risørs befolkning er uføre,  i alderen 18-67 år. Gjerstads tall er dessverre enda høyere, med 10,5%. For landet generelt er prosentandelen 5,8 % uføre.

Gammel befolkning

Risør og Gjerstad har også, som kjent, liten tilflytting, og i 2014 endte kommunene på 0,0% vekst i innbyggere, mens den netto innflyttingen for Risør var på begredelige minus 0,6%. Innflytting for Gjerstad var i samme periode på minus 0,8%. At befolkningen i Risør er hakket eldre enn landet på det jevne er ingen hemmelighet, og tallene bekreftet dette. 15,4% av beboerne i Risør er over 80 år, mens på landet er tallet 10,2%. Gjerstad slår Risør på denne indikatoren, og har en andel på 13.5%.

Godt med fagbrev

Utdanningsnivået er heller ikke det beste i våre to kommuner. Kun 2,1 % av Gjerstads innbyggere kan skilte med fire år høyere utdanning, mens i Risør er tallet 4.1 %. Det er i sterk kontrast til landet for øvrig som har et tall på 9,8%.

Men de fagutdannede med fagbrev har bedre tider her nede enn i landet for øvrig. 12,3 % av befolkningen i Risør kan skryte av fagbrev, mens kun 11,1% av landets befolkning kan si det samme.  Gjerstad er kun marginalt under landsgjennomsnittet på dette punktet, med en score på 10,8%.

Tekniske og naturvitenskaplig utdanninger viktige satsingsområder for mange. Landet under ett har en prosentandel med sysselsatte med denne type utdanning på 3,8%. Gjerstad scorer 2,5% på denne indeksen, mens Risør er marginalt opp, med 2,9%.

Dyre kommuner å drive

Når det kommer til kommunale, administrative, utgifter, så kan tallene tyde på at Risør og Gjerstad har et stykke å gå før de blir like flinke som landet for øvrig. Gjerstad bruker nesten dobbelt så mye, per innbygger, som landet for øvrig, på disse tjenestene. Per innbygger bruker nemlig Gjerstad formidable 5978 på kommunale administrative utgifter. Risør bruker 4609, mens landet under ett bruker 3575 kr, i snitt.

Sjekk alle talla i kommune-nm for Risør og Gjerstad her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken