Trond vil gjøre butikk på den uønskete stillehavsøstersen

Sunnhordland Havbruk ønsker å utnytte de enorme mengdene stillehavsøstersforekomstene i kommersiell sammenheng. I fjorder, sund og viker i Kragerøs skjærgård finnes det til dels store mengder av denne uønskede østersen, som ikke naturlig hører hjemme langs norskekysten.