Stor enighet om å la Røysland-elevene fortsette i Tvedestrand

Politikerne i formannskapet la ikke fram konkrete forslag til handlingsplanen og økonomiplanen, men var skjønt enige om at Røysland-elevene ikke skal tilbake til Risør nå.