Stor økning i soppsanking - ekspert ber folk kjenne til hvilke som er giftige

Av

Giftinformasjonen har hatt en enorm økning i henvendelser om sopp i sommer. Ekspert ber folk kjenne til de vanligste giftsoppene.