Beholder parkeringsplassene i Strandgata

Av

Formannskapet sa ja til å innlede forhandlinger om å overta deler av Strandgata til gågate, men sa nei til forslaget om å fjerne parkeringsplassene i Stranden.