Bryggefronten i Strandgata må utbedres. Prislapp: 10 millioner kroner

Dette er området det haster mest med å få reparert. Aller helst i løpet av de første månedene.

Dette er området det haster mest med å få reparert. Aller helst i løpet av de første månedene. Foto:

Av

Store deler av bryggefronten i Strandgata er sterkt svekket. Noen steder anbefales det å lage ny kaifront så snart som mulig. Det dreier seg om kostnader i størrelsesorden 10-11 millioner kroner.

DEL

Strandgata handler ikke bare om en mulig gågate med parasoller både i drinkene og over bordene. Mer alvorlig er at enkelte deler av Strandgata må utbedres snarest for å unngå «utglidning og total kollaps».

Svært dårlig

Beskrivelsen er ikke vår, men kan leses i en rapport utarbeidet av Safe Control Engineering AS. Bakgrunnen for rapporten er en inspeksjon foretatt for få uker siden. På den i alt 225 meter lange strekningen, som ble saumfart ved hjelp av båt, ble det konstatert at det enkelte steder står det svært dårlig til med Risørs «waterfront».

Mest alvorlig er forholdene ved kaia utenfor det som på folkemunne fortsatt kalles for Victoria hotell». I rapporten betegnes dette for «konstruksjon mot syd». På en 15 meter lang strekning er det registrert store utvasking og bruddskader. Det er disse som har avstedkommet rapportens spådom om «total kollaps» dersom ikke noe gjøres snarest.

Utenfor rundkjøringen

På strekningen fra området der det spås total kollaps og i retning nordover, er ikke forholdene fullt så dramatisk omtalt. I et område målt til å strekke seg 180 meter i nordlig retning handler det om setninger og utglidning av stein, og det anbefales at tiltak iverksettes innen en periode av tre til fem år. Spesielt handler det om strekningen fra Pir1 til steinmoloen.

Lenger nord på strekningen, utenfor rundkjøringen, anbefales det imidlertid å iverksette tiltak innen kort tid. Dette for å forhindre videre skadeutvikling og utglidning av mur.

Larvikitt i front

Safe Control Engineering AS har også presentert kostnadsoverslag knyttet reparasjon av skadene som har oppstått. Selskapet har lagt til grunn at det skal bores ned såkalte spissbærende stålkjernepeler i fast fjell, og at det benyttes steinblokker, Larvikitt i front.

For det 15 meter lange området lengst syd antas det at en reparasjon vil koste cirka to millioner kroner.

For reparasjon av en 60 meter lang del av Strandgata, fra Kast Loss-bygget til steinmoloen, opereres det med en kalkyle på cirka 6,3 millioner. Her handler det også om å bygge ny front ved hjelp av Larvikittblokker.

Holder i 50 år

For en cirka 35 meter lang ny bryggekant av Larvikitt utenfor rundkjøringen (Apotekerholla), ender kostnadsoverslaget opp med et totalbeløp på cirka 3,5 millioner kroner.

Selskapet som har utført kontrollen presenterer også kalkyler over kostnadene knyttet til å bruke bordforskalt betongkant. Fellesnevneren for disse er at de koster mer.

Safe Control Engineering har for øvrig anslått at dersom bryggefronten repareres, det være seg med betong eller Larvikitt, vil det ta cirka 50 år før nye utbedringer blir nødvendige.

Artikkeltags