Studietilbudet ved Risør vgs. raseres

- Risør vgs. er en sårbar enhet og det skal ikke mye til før en full nedleggelse er en realitet, skriver Vidar Iversen i dette leserinnlegget.

- Risør vgs. er en sårbar enhet og det skal ikke mye til før en full nedleggelse er en realitet, skriver Vidar Iversen i dette leserinnlegget. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som følge av fylkessammenslåingen og en totalvurdering av det videregående opplæringstilbudet til Agder-ungdommen har det studieforberedende faget Medier og kommunikasjon vært ei truet linje ved Risør vgs.

I går, 12/11, kom nok et varsel om at studietilbudene ved Risør vgs. skal reduseres. Fylkesrådmannen vil legge ned Medier og kommunikasjon og Vg2 og Vg3 på Studieforberedende. Disse studietilbudene flyttes til Tvedestrand vgs. f.o.m. høsten 2022.

Når det er store strukturelle endringer på gang i offentlig sektor blir vi fortalt at man må samle fagmiljøene i mer robuste enheter for å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet. (Det er denne tankegangen som synes å ligge til grunn for fylkesrådmannens kuttforslag).

1/3 av skoleplassene ved skolen står i dag tomme. Elev- og søkergrunnlaget er for tynt til at det kan forsvares å opprettholde disse studietilbudene ved Risør vgs. Fylkesrådmannen ser seg derfor nødt til å gjøre betydelig endringer ved skolen.

Men i stedet for å opprette nye, attraktive studietilbud i moderne og romslige lokaler, og bygge videre på den kompetansen som skolen besitter, vil hun altså styre mot en avvikling av et fullverdig opplæringstilbud ved skolen.

Både rektor og lærerne på skolen fortviler over fraværet av langsiktig planlegging og dårlig distriktspolitikk.

Det har vært mye uro om skolens studietilbud og dens framtidige eksistens de senere åra.

Hvis hovedutvalget for utdanning og kompetanse vedtar fylkesrådmannens forslag vil Risør vgs. bli redusert til en «amputert» yrkesskole og en «forskole» til studieforberedende.

Risør vgs. er en sårbar enhet og det skal ikke mye til før en full nedleggelse er en realitet.

Eller en «styrt avvikling», er man fristet til å si ...

En full nedleggelse vil medføre store negative ringvirkninger for kommunen og næringslivet, både økonomisk og befolkningsmessig.

Et av hovedsatsingsområdene med Regionplan Agder 2030 er Utdanning og kompetanse.

Det vil neppe bidra til å «utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030, – og et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår», hvis utdanningstilbudet ved Risør vgs. ytterligere svekkes og at skolen på sikt legges ned.

Visjonen i regionplanen om å «Ta hele Agder i bruk» vil dermed være null verdt for oss som bor i øst-regionen. Men ikke sikkert det betyr så mye for fylkespolitikerne, det blir jo færre og færre av oss.

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse skal behandle fylkesrådmannens forslag i møte 24/11. Frem til da må alle gode krefter forenes for å forhindre at studietilbudet ved Risør vgs. raseres.

Vidar Iversen, Lektor i grunnskolen og skolepolitiker for Risør Rødt, Risør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken