Gå til sidens hovedinnhold

Styrer mot pluss i andre tertial

Økonomisjef Halvor Halvorsen sier det ser ut som at Risør kommune går mot et plussresultat fra april til juli.

Et merforbruk på åtte millioner kroner på driften blir kompensert med 15 millioner mer enn beregnet i de såkalte fellesområdene, som blant annet inkluderer endringer i pensjonselementer. Det gjør at det ligger an til mindreforbruk på rundt sju millioner kroner i andre tertial.

Den økonomiske situasjonen for kommunen er likevel krevende, understreket økonomisjef Halvor Halvorsen i formannskapet torsdag.

- Vi har krevende situasjoner som gir høyt sykefravær.

Sykefraværet i kommunen ligger på rundt 10 prosent, hvor 80 prosent er langtidssykemeldte.

- Kommunedirektøren konkluderer med at til tross for en krevende driftssituasjon med korona, vesentlige innsparingstiltak, og stramme budsjetter, så viser situasjonen ved utgangen av 2. tertial at det er grunn til forsiktig optimisme for 2020. Allikevel presiseres det at ikke noe fremstår som sikkert før ved utgangen av året, da kommunens økonomi er sterkt avhengig av vesentlige faktorer vi ikke kan påvirke direkte, skriver økonomisjefen i tertialrapporten.

Kommentarer til denne saken