– Svært få har fått kontoen sin sperret

Den nye hvitvaskingsloven har hengt over bankene og deres kunder i lang tid. Kun et lite antall har fått kontiene sine stengt på grunn av mangelfull oppfølgning av kunden.