Svømmehall, fysisk aktivitet og klima opptok barna

Før helgen var et faktum hadde barn fra alle kommunens skoler brukt en hel dag sammen i barnas bystyre. Der ble de virkelig viktige tinga tatt opp.

DEL

Barnas bystyre er en årlig begivenhet, der utsendte fra alle kommunens skoler kommer sammen for å diskutere utfordringene blant dem uten en demokratisk stemme.

Ordfører Per Kr. Lunden forteller om barn som i aller høyeste grad er opptatt av sin samtid, og som ikke nøler ved å sette skapet på plass.

– De kom med en rekke innspill på hva de mente skulle til for å lage en bedre skole, forteller Lunden rett etter møtet.

Han kunne derimot sukke noe lettet ut, da ungdommens pekefinger ikke kun gikk i retning av skoleeier og ordfører.

– Det gikk ikke bare på hva vi som kommune kan gjøre for å lage en bedre skole, men også hva barna kan gjøre selv og ikke minst hva foreldrene kunne gjøre, forteller han.

Hva mente de foreldrene kunne gjøre?

– Det gikk på at foreldrene måtte ta en større del i elevens hverdag på skolen. Spørre hvordan de hadde hatt det på skolen, den dagen, og følge opp på lekser og oppgaver, forteller han.


Mer bevegelse

Ellers var barna innom flere temaer som maner godt for fremtiden.

– De ville gjerne ha anledning til å utøve mer fysisk aktivitet, forteller Lunden

- Ville de ha flere timer med gym?

– Nei, men de ville gjerne at vi så på muligheten for å få opp noen apparater eller lignende, til bruk i friminutta, som kunne stimulere til mer bevegelse. De var også opptatt av ny svømmehall, noe de åpenbart ønsket, og skolens profil på miljø og klima. De tok blant annet opp problemet med plast og sortering, noe ungdomsrådet også har tatt opp tidligere, forteller han.

Om elevene ønsker mer fritid og mindre lekser, forteller Lunden at de unge ikke var unisone.

– VI hadde en runde rundt heldagsskolen og leksefri skole, men der var representantene ganske delte, forteller han.

De utvalgte elevene satt i bystyresalen i det som tilnærmet var en full skoledag. Fra klokken 09.00 til 14.00 ble det diskutert, kun avbrutt av en pizzapause på 30 minutter. Avslutningsvis får barnas bystyre 30.000 kroner som skal foredles på gode formål. Hvilke formål som kom opp og hvilke som går videre til vurdering, kommer siden til formannskapet.

Artikkeltags