I snitt har 8,37 personer per 1000 innbyggere kols: I Gjerstad er tallet 18,24

Gjerstad topper fylkeslista over antall personer med kols, og har mer enn dobbelt så mange med diagnosen som gjennomsnittet i landet.

Artikkeltags