Sykehuset kansellerer operasjoner

Stedlig beredskapsleder vurderer hvordan de best driver hvert enkelt sykehus.