Takket for musikken med gavesjekk på 5000 kroner

Damene i foreninga Risør kvinne- og familielag setter så stor pris på tonene fra skolemusikken, at de troppet opp på øvinga med en klingende sjekk under armen.