Krever lovlighetskontroll av rådmannens utsettelse av Tangen-saken: – Noen sitter igjen og har det ugreit

Venstre mener rådmannen ikke hadde anledning til å trekke den kontroversielle saken fra sakskartet.