Rådmannen om utsettelsen: – I etterpåklokskapens navn kunne det ha gått lenger tid

Men Trond Aslaksen undres over hva som er Risør Venstres agenda.