Tar Torbjørnshall-saken til kontrollutvalget

Ordfører Inger Løite og rådmann Torill Neset lar kontrollutvalget avgjøre om det skal bli en gjennomgang av saken.