Flere skal få fiber i veggen

INNSPURTEN: Gjerstad kommune er nå i innspurten på å sikre en fibersatsing for de 205 husstandene som ligger mellom Mo og Holte i Gjerstad. I Risør skal Akland, Moen, Bosvik, Lindland, Røysland og Torskeberg få tilbud.

INNSPURTEN: Gjerstad kommune er nå i innspurten på å sikre en fibersatsing for de 205 husstandene som ligger mellom Mo og Holte i Gjerstad. I Risør skal Akland, Moen, Bosvik, Lindland, Røysland og Torskeberg få tilbud.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Med nesten én million til subsidiering skal blant annet Moen, Bosvik og Akland få fiber i veggen. Det samme området mellom Mo og Holte i Gjerstad.

DEL

Med nesten én million til subsidiering skal blant annet Moen, Bosvik og Akland få fiber i veggen. Det samme området mellom Mo og Holte i Gjerstad.

Parallelt i Risør og Gjerstad foregår et utbyggingsprosjekt som skal gi de små tettstedene tilgang til den store verden. Da via fiberoptikk.

Det er DDA, Det digitale Agder, som muliggjør prosjektet ved at både Risør og Gjerstad får finansiell støtte til å subsidiere en utbygging.

–Gjennom samarbeidet med DAA får Risørs innbyggere nå over 900 000 kr i offentlig støtte til fiber-utbygging, sier Per Lunden, ordfører i Risør.

350 helårsboliger

–Den avtalen Risør kommune nå har forhandlet fram gjelder beboere på Akland, Moen, Bosvik, Lindland, Røysland og Torskeberg.

Disse er valgt ut på basis av at velforeningene på disse stedene har ytret interesse.

Men selv om det er interesse fra velforeningene, så må hver og en husstand ta stilling til tilbudet. Og 75 prosent må si ja for at utbyggingen blir noe av.

–Det er 350 helårsboliger i områdene, og Telenor ble selskapet som vant anbudsrunden om prosjektet. De krever at andelen, prosentmessig, oppfylles, men i noen av tilfellene vil det også kreves ved noen av prosjektene at folk stiller opp på dugnad for å grave grøfter, sier han.

Fiber mellom Mo og Holte

Også i Gjerstad har prosjektet pågått en stund. Nå får straks 205 husstander i bygda tilbudet.

–Området mellom Mo og Holte vil få et tilbud om fiber så fort vi har avklart leverandøren for prosjektet, sier Lasse Fosse, som er enhetsleder for administrasjonsenheten i Gjerstad.

Også dette er sikret igjennom DDA.

–Vi søkte opprinnelig penger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som er det gamle Post og Teletilsynet, men fikk nei der. DDA derimot ville yte støtte til prosjektet.

Om du bor i provinsen og ikke ser ditt tettsted på lista så er tiden nå å flagge interessen.

–Gjerstad kommune vil søke om midler fra NKOM også i 2015. Det kunngjør vi før 1. april, i så fall, sier Fosse

Også i Risør er nye områder under planlegging.

–Dette er utbygging som konsentrerer seg om områder som tradisjonelt er av liten kommersiell interesse for tilbyderne, sier Lunden.

–Prosessen er nå i gang med en ny søknadsrunde og her har beboere på Øysang og Gjernes allerede meldt sin interesse. Det er fortsatt mulig for andre velforeninger til å søke om å komme med i ordningen, sier han.

Artikkeltags