Terje vil lage helt ny uterestaurant

Det har knapt gått ett eneste år, siden Terje Henriksen og Astrid Jensen overtok Kast Loss, uten at en utvidelse, fornyelse eller nyvinning er under planlegging. Neste år blir intet unntak, om de får kommunen med på planene.