Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen: – Havner vi utenfor, er det den verste posisjonen

Jon Olav Strand er leder av Jernbaneforum Sør. Han mener en kystnær sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen haster, og at det bør være er et folkekrav.