Ønsker å bruke Tollboden til å bevare maritim historie

Kan «Tollboden» bli et samlingssted for lag og foreninger som ønsker bruk og bevaring av vår maritime historie?

Artikkeltags