Tommy (22) og Eirin (20) er lærlinger på Optimek i Gjerstad: - Satser på ung arbeidskraft

Optimek AS på Brokelandsheia har som visjon å hente hjem igjen produksjonen som er satt ut til lavtkostnadland, ved å bruke den siste tilgjengelige teknologien. Derfor satser de stort på yngre arbeidskraft.