Torbjørn selger mer fiskeredskap tross fiskeforbud

Fiskeforbudet i mange av fjordene rundt Risør trådte i kraft 1. januar. Til tross for dette selger Torbjørn Østerholt i Ths Juells Eftf. Båt og fiske utstyrsbutikk i Strandgata i Risør like mye hvis ikke mer, fiskeutstyr nå enn han gjorde på samme tid i fjor.