Høyesterettsadvokat truet med lovbrudd om ikke det ble lavere fartsgrense her

Påtrykk fra privatpersoner og trafikksikkerhetsutvalget i Tvedestrand om nedsatt fartsgrense ved Tangenkrysset ga null resultater. Først da Labakken-beboer og Høyestrettsadvokat Atle Helljesen engasjerte seg i saken, snudde vegvesenet.