Trafikkulykke - MC kjørt av veien

Ambulanse er på vei.