Gå til sidens hovedinnhold

Tre hovedsatsinger i programmet hos Arbeiderpartiet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årsmøte i Agder Arbeiderparti

Lørdag 13. mars ble det første felles årsmøtet i Agder Arbeiderparti avholdt som Teams-møte. Risør Arbeiderparti stilte med tre delegater.

Årsmøtet ble åpnet av leder for Agder Arbeiderparti Abel Cecilie Knibe Kroglund.

Det var mange aktuelle saker som ble behandlet, både saker aktuelle for Agder og saker til partiets landsmøte som skal avholdes i april. De lokale sakene handlet både om koronakull fra skolen og spørsmål om egne opptakskrav, veiforbindelse til Arendal havn, avskaffelse av vold mot kvinner, redusere andelen lavinntektshusholdninger og fornybar energi fra havvind og havstrømmer.

Det deltok 93 delegater og det ble mange gode diskusjoner.

Til landsmøtesakene var det i forkant meldt inn over 70 endringsforslag.

Arbeiderpartiet har tre hovedsatsinger i programmet:

Første viktige sak er at Arbeiderpartiet vil sørge for arbeid til alle. For Arbeiderpartiet er det viktig å få hele folket i arbeid. Arbeid gitt inntekt til den enkelte og inntekter til fellesskapet. Folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende.

Andre sak er at vi vil gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge.

Det tredje viktige saken er at Norges klimamål skal nås. Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, og som ikke rammer de svakeste i samfunnet .

Av de mange forslagene som ble drøftet handlet både om arbeidsplasser, klima, sikre arbeidsplasser, stipendordninger for ungdom, styrke lærlingeordningene, fullverdige sykehus, innføre gratis SFO, øke innsats mot mobbing, mer desentralisert utdanning og mye, mye mer.

Arbeiderpartiet har lagt fram et langt og innholdsrikt program som skal drøftes på landsmøte i april.

Risør Arbeiderparti foreslo en endring i spørsmål om spesialisering av fagpersonell. I tillegg det skal satses på spesialisering av helsefagarbeidere som det står i programmet, fikk vi støtte for at spesialiseringstilbud også skal omfatte sykepleiere og annet høyskolepersonell. Den pågående pandemien har vist at det er og fortsatt vil bli stort behov for denne gruppen framover.

Det store spørsmålet som til dels deler Arbeiderpartiet i to, nemlig rusreformen, ble utsatt til representantskapsmøtet den 8. april der reformforslaget vil gjennomgås i fulle bredde.

Torhild K. Gregersen
Nestleder Risør Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken