Sterke og stødige seniorer: Etterlyser instruktører til nytt treningsprogram

Innbyggere over 65 skal få et nytt tilbud av Risør kommune. Tilbudet retter seg mot dem som ønsker å bli stødigere og sterkere, og er et lavterskeltilbud som er åpnet for alle. Nå trengs det interesserte instruktører.