Trialklubben søkte om støtte fra kommunen til nytt klubbhus, men også de må vente til budsjettforhandlingene

Medlemstallet i Gjerstad Trialklubb øker og behovet for et klubbhus er stort. Derfor søkte de om midler fra kommunen, men også de må vente litt til før de får et ordentlig svar.