Trommer sammen til nye folkemøter om E18

For å holde tempoet oppe med veiplanene for ny E18 gjennom Gjerstad og Risør, innkaller Nye Veier og kommunene nå til folkemøter i begge kommunene.