Hemmeligholder møter i formannskapet og administrasjonsutvalget

Dreier seg om politiets taushetsplikt, ifølge rådmannen.