Oppfordring fra ordføreren: – Se, ikke overse, mennesker som har det vanskelig

MARKERING: Fra Risørhuset under arrangementet rundt verdensdagen for psykisk helse, der Petter «Uteligger» Nyquist deltok. Her med Frida Fred og Odd Røed fra «Nr. 14» som er Risør kommunes dagtilbud for psykisk helse.Foto: Privat

MARKERING: Fra Risørhuset under arrangementet rundt verdensdagen for psykisk helse, der Petter «Uteligger» Nyquist deltok. Her med Frida Fred og Odd Røed fra «Nr. 14» som er Risør kommunes dagtilbud for psykisk helse.Foto: Privat

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSøndag er det TV-aksjon igjen. Denne gangen går pengene til Kirkens Bymisjons viktige arbeid. Temaet for aksjonen gir oss gode muligheter til å tenke over menneskeverdet og hvordan vi ser og behandler de som sliter aller mest i samfunnet vårt.

For meg er TV-aksjonene todelt; vi samler inn penger til et godt formål og vi får kunnskap om og anledning til å tenke over viktige temaer. Ofte er muligheten til å lære og forstå vel så viktig som pengene som samles inn. Men for all del, søndag skal vi legge penger i innsamlingsbøssene, vippse og bidra. Mange har allerede gjort sitt gjennom ulike innsamlingsarrangementer. Det store høstmarkedet på Risør barneskole er bare ett av mange fine tiltak.

Mange trenger akutt hjelp

Det er en sentral oppgave både for stat og kommune å hjelpe de som har det vanskeligst i samfunnet. Ofte sitter vi som politikere med en følelse av ikke å strekke til på dette området og kanskje gjør vi ting for komplisert. Det er også et overordnet må å hjelpe folk til selv permanent å komme ut av fattigdom, ensomhet og uverdighet. Ikke bare hjelpe til med noen kroner i en knipe, men skape varige endringer.

Samtidig må vi erkjenne at mange trenger akutt hjelp og støtte akkurat nå. Her kommer frivillige organisasjoner inn med et stor og viktig hjelp. I mange tilfeller der det offentlige kommer til kort. Tidligere har TV-aksjonen samlet penger til Frelsesarmeen. I år har turen kommet til Kirkens Bymisjon. Siden 1855 har de arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen og mangfoldet i arbeidet til organisasjonen som i alt arbeid bygger på at ”Ingen er bare det du ser”.

Petter «Uteligger» har gitt meg et helt nytt syn på tigging

I forrige uke markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Selv var jeg så heldig å overvære et foredrag med Petter «Uteligger» Nyquist sammen med mange andre i Risørhuset. Petter har vært på mange imponerende ekspedisjoner, men den viktigste er kanskje da han tilbrakte 52 døgn på gata i Oslo og formidlet livet som uteligger på TV2. Det som gjorde sterkest inntrykk på meg var den hjelpen, støtten og omtanken han fikk fra andre som lever på gata i Oslo.

Selv har jeg så langt hatt en avvisende holdning til tigging, sett bort og sjelden gitt penger ut fra argumentet om at det vil føre til mer tigging. Petter «Uteligger» har gitt meg et helt nytt syn på dette. Noen kroner og en oppmuntrende kommentar kan gjøre dagen mye lettere for noen som virkelig har det vanskelig. Det sammen gjelder å kjøpe gatemagasiner og se – ikke overse – mennesker som vi ser har det vanskelig. For meg handler det også å innrømme at den norske velferdsstaten er langt fra uten feil og mangler.

Stolt over Nr. 14

Jeg var også så heldig å få besøke Risør kommunes dagtilbud for psykisk helse, Nr. 14, sammen med Petter Nyquist og andre gjester på verdensdagen for psykisk helse. Nr. 14 er et åpent dag- og kveldstilbud som motvirker ensomhet og skaper trivsel og bedre helse gjennom god mat, aktiviteter og trivelig fellesskap.

Tilbudet er mangfoldig, på samme måte som behovene er sammensatte. Mange av brukerne sliter med mange problemer; dårlig fysisk og psykisk helse, ensomhet og savn, dårlig økonomi. Noen har klare diagnoser, andre har det ikke. Noen har hatt problemer med rus, andre har opplevd vanskelige ting i livet som det er vanskelig å komme over. På Nr.14 i Risør er det en positiv stemning og jeg er virkelig stolt over at Risør har et slikt tilbud.

Møter mellom mennesker kan redde liv

Gjennom årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

– Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan redde liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, heter det i målsettingene til Kirkens Bymisjon.

Å komme i jobb kan bety så mye

Kirkens Bymisjon vil at alle mennesker som oppholder seg i byene skal få dekket basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter. Det skal etableres flere akuttovernattinger. Det skal også etableres enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat. Videre skal aksjonsmidlene sikre at flere byer har et sanitærtilbud som toaletter, dusj og vaskemaskin.

Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Vi ser at mange ønsker å jobbe, men at kravene i det ordinære arbeidslivet blir uoverkommelige. Uansett om rus, psykisk helse eller frafall i skolen gjør at man faller utenfor, er dette mennesker som lengter etter å delta. For mange kan det å komme i arbeid bety mindre rus, jevnere døgnrytme og bedre livskvalitet.

Årets TV-aksjon går også til en rekke andre gode tiltak. Du finner mer informasjon på blimed.no og kirkensbymisjon.no.

God TV-aksjon!

Artikkeltags