– Hvorfor være så redd for Brokelandsheias framtid dersom E18 legges utenom?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNår man skal lage en omelett så må noen egg knuses. Slik er det også med veibygging, «det må knuses noen egg».

Når «vei-omeletter» skal lages er det mange «kokker» som jobber sammen. Nå legges «oppskriftene» (les høringsdokumentene for ny E18 fra Dørdal til Tvedestrand) ut på høring. Jeg skal forsøke å belyse det jeg er opptatt av så enkelt jeg kan.

Jeg vi ta for meg noen av «ingrediensene» i «omelettene»: - E18 gjennom eller utenom Brokelandsheia o ny Risørvei.

I et leserinnlegg i Aust Agder Blad tirsdag 30.10.18 spør Kristofer Torkildsen fra Risør – Må ny E18 gå via Brokelandsheia?

Det han skriver gir jeg min fulle støtte! Jeg har heller ikke, som han, sterke følelser for hvor traseen blir lagt.

Se til Vestfold

Men det er noen «ingredienser» jeg vil trekke fram og som må bli med i høringen og planleggingen. Det hender jo at en rett ikke er spiselig hvis noen ingredienser er utelatt. Ikke alle retter blir like gode dersom det som er utelatt tilsettes etterpå. Slik er det også med veier som skal bygges.

Fra høringsdokumentene som nå er lagt ut leser jeg følgende:

Det skal planlegges korridor for firefelts motorvei som muliggjør hastighet opptil 130 km/t.

Høyeste tillatte hastighet er 110 km/t i Norge, men det er ønskelig å legge til rette for en framtidig økning av fartsgrensen.

Man må jo da ta hensyn til fysiske lover og regler for hvordan kjøretøy kan holde en hastighet på inntil 130 km/t uten problemer. Det må være slakke nok svinger og veien kan ikke være for bratt.

Om strekningen fra Dørdal til Tvedestrand står det i høringsdokumentet:

Brokelandsheia utgjør ikke et befolkningsmessig tyngdepunkt, men er av Aust-Agder Fylkeskommune definert som en sentrumssone. Området skal være et avlastningsområde for mer samferdselsrettet næring

Jeg mener at dersom veien ikke legges utenom Brokelandsheia, må det bl.a. gjøres meget omfattende støytiltak på og inntil traseen. Det kjenner jeg til er gjort på andre tilsvarende strekninger, bl.a. langs E18 i Vestfold.

Legges beien utenom, kan det i seg selv være et tilstrekkelig støytiltak for området.

Hvorfor så redde?

Verdens helseorganisasjon WHO senker nå grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy. Med de nye grensene bor nå halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser. Det er vegtrafikkstøy som er den klart største støykilden. Derfor er det strenge krav til støyskjerming for de som bor, jobber eller oppholder seg nær veier, ikke minst motorveier.

Noen støytiltak er bl.a. høye støyskjermer / støyvoller langs motorveien. Det er også vanlig å forsterke støyisolasjon i boliger og eiendommer. Med høye skjermer langs veien ser ikke bilistene nevneverdig mer enn kjørebaner og kjørefelt, men avkjøringer er godt skiltet. Omgivelsene er ofte helt usynlig på slike strekninger.

Hvorfor være så redd for Brokelandsheias framtid dersom E18 legges utenom? Næringene og boligene der kommer ganske sikkert til å få det minst like bra som nå dersom ny E18 går utenom, men det må selvsagt skiltes godt.

Rette strekk

Se til Lillesand. Den gamle E18 gikk gjennom næringsområdet Tingsaker. Nå går dagens fire felts E18 langt utenom, med avkjøring til Tingsaker i Gaupemyrkrysset. Jeg har oppfattet at næringene på Tingsaker har det like bra i dag som da veien forbi var E18, ja kanskje bedre?

Fra Grimstad til ca. Sørlandsparken i Kristiansand er det så godt som ikke næring eller boliger inntil E18. Veien er veldig rett over flere kilometer, den har en del tunneler, noe kurvatur og stigninger, men er stort sett en rask og fin vei å kjøre på. Dette er forhold som man bør fremheve i høringen som nå er lagt ut om E 18 fra Dørdal til Tvedestrand.

Utrygt med én vei

Den andre «retten» jeg vil si litt om er ny Risørvei.

Jeg er blant de mange som bor på «Risørhalvøya» slik store deler av kommunens befolkning gjør. Det er jo ikke nødvendig å ramse opp alt, men jeg tar med noe: Her er det et betydelig antall boliger, det er mye næringsvirksomhet, butikker, skoler, kommuneadministrasjon, helsetilbud, ja det kan ramses opp mye mer. Fram til krysset ved Bosvika og fylkesvei 411 som går mot Laget, er det INGEN alternativ vei ut fra Risørhalvøya!! Risørveien er eneste vei ut!! Det er utrygt det!! Snakk om skremmende og mangelfull samfunnsberedskap!!

Vi opplever oftere og oftere i samfunnet, hendelser som praktisk talt aldri var tenkelige for få år siden. Nå kan alt skje, naturgitte hendelser året rundt med store skader etc. eller ulykker m.m. Vi kan bli «innelåst» på halvøya i ganske lang tid. Vi kan vel knapt kalle sjøveien eller helikoptertransport for samfunnsberedskap i denne sammenheng.

Fra Bosvika til Vinterkjær er Risørveien en «slalåmløype» som jeg ikke kan se vil egne seg til å utvide i noen retning.

Nei, det må nok bygges en helt ny Risørvei, også av beredskapsmessige hensyn.

Men hvor, ja det er det nok mange meninger om. Ikke vet jeg.

Men, det MÅ knuses egg om det skal bli en omelett!

Artikkeltags