Tvedestrandsfolk må levere søpla si på Hestemyr fram til 1. september

Tvedestrand har vært uten søppelmottak helt siden Grenstøl-området ble avstengt på grunn av E18-utbyggingen, men nå er byggingen av den nye avfallsstasjonen på Grenstøl godt i gang.