Gå til sidens hovedinnhold

– Tydeligere fraråding er det vanskelig å kunne skrive

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er noe underlig at en får svar i lokalavisa, når en sender spørsmål/kommentere til kommunen. Da må jo jeg kommentere kommunedirektørens svar, når han gir feilaktige opplysninger.

Kommunedirektøren svarer følgende:

«Jeg mener vi har spilt veldig på lag med fylkeskommunen som ikke hadde innsigelse til rivning (min understrekning), og jeg kan ikke se at vår holdning til kulturminner samsvarer med det som hevdes i innspillet fra Mathisen, sier Aslaksen.»

I saksutredningen til bystyret står det følgende å lese:

«Fylkeskommunen fraråder i utgangspunktet rivning av bygningsmassen basert på arkitektonisk verdi og i et klima- og miljøperspektiv. De viser til at bygget er oppført på midten av 1970-tallet og at det ble betraktet som banebrytende i innhold og utforming fordi beboerne fikk egne leiligheter og anlegget var tilpasset eksisterende bebyggelse.»

Les mer

Krasse påstander i kjølvannet av rivningsvedtak på Tjenna

I uttalelsen fra Agder Fylkeskommunes kulturminnevern av 20.03.20 er det følgende entydige og klare i konklusjonen:

«Kulturminnevernseksjonen vurderer eksisterende omsorgsboliger til å være av høy arkitektur- og kulturhistorisk interesse på regionalt nivå. Dersom Risør kommune velger å godkjenne rivning av dem, vil dette innebære tap av et viktig element i norsk arkitekturhistorie. Kulturminnevernseksjonen fraråder derfor at omsorgsboligene rives. Kulturminnevernseksjonen vil tilråde kommunen å vurdere mulighetene for å bygge om eksisterende omsorgsboliger, da disse kan ha potensial for ombygging. Seksjonen deltar gjerne i et tettere samarbeid med kommunen og kan bistå med veiledning i forbindelse med rehabilitering og transformasjon av de eksisterende omsorgsboligene.»

Kulturminnevernseksjonen fraråder rivning og ønsker medvirkning. Tydeligere fraråding er det vanskelig å kunne skrive. Og brevet kan jeg ikke se er en del av saksdokumentene til bystyret.

Men når kommunen har bestemt seg for å rive, så har de valgt å «tolke» uttalelser på sin måte, og valgt å ikke involvere kompetanse som kunne redusert mulighetene for å få det slik som de ville!

Det blir jo spennende å se hva kommunen argumenterer med når en privatperson søker om å rive, og kulturminnevernseksjonen fraråder, og i sin søknad argumenterer med følgende: Krav fra Husbanken, for små rom, dårlig isolert, liten takhøyde, upraktisk, behov for en annen type bolig, ønske om å tilpasse ny bolig framtidens behov.

Kommentarer til denne saken