Høy andel unge uføre i Risør

Av

Ferske tall viser at 44 personer mellom 18 og 29 år i Risør og Gjerstad er uføretrygdede. Andelen er større enn snittet begge steder.