Trafikkulykke på gamle E18 - bil har truffet lyktestolpe

Det har skjedd en trafikkulykke vest for Fianesvingen, og alle nødetatene, også brannvesenet, har rykket ut