Under halvparten har tillit til regjeringens økonomiske koronatiltak

Av

Et halvt år ut i koronapandemien har kun 47 prosent av de spurte tillit til at regjeringen har satt i verk nødvendige økonomiske tiltak.