– Urimelig forskjellsbehandling at det kreves boplikt med Flisvika 100 meter unna

Siden så få ber om bopliktfritak I Risør – så bør eieren av Steinramla 2 få det, mener advokaten hennes.