– Uten de nye oppdaterte legeuttalelsene vil nok saken heller ikke denne gang være godt nok opplyst

Av