Utsatte saken om strandsonen på Tangen

Formannskapet ønsker en befaring før de tar stilling til det privatiserte strandarealet på Tangen.