Partiene svarer leserne: – Hvordan gjøre byen attraktiv for unge?

De kommende ukene vil Aust Agder Blad ha en fast spalte knyttet til valget. Her ber vi lesere fra Risør og Gjerstad stille et spørsmål til partiene som stiller til valg. I denne saken handler om kultur og unge innbyggere.