– Vi har ingen avtale med Arbeiderpartiet

Sps ordførerkandidat Gro Eskeland er godt fornøyd med at partiet øker.