Barn og unges psykiske helse - vårt felles ansvar

Av

Barn og unges psykiske helse har i lengre tid vært i fokus. I så pass fokus at det til og med har kommet med i den nye læreplanen som er under utarbeidelse.