– Bare gode venner?

DEBATT: Under AABs siste debattmøte før valget stilte, fra venstre, Anniken Thomassen (SV), Sara Særgrov Ruud (V), Steinar Johansen (KrF), Christian Ellingsgård (MDG), Per Kr. Lunden (Ap), Petter Emil Gundersen (H), Viktor Hauge (Sp) og Magnus Stø Kittelsen (FrP). Debattleder, helt til høyre, var Mange Aasheim Knudsen.

DEBATT: Under AABs siste debattmøte før valget stilte, fra venstre, Anniken Thomassen (SV), Sara Særgrov Ruud (V), Steinar Johansen (KrF), Christian Ellingsgård (MDG), Per Kr. Lunden (Ap), Petter Emil Gundersen (H), Viktor Hauge (Sp) og Magnus Stø Kittelsen (FrP). Debattleder, helt til høyre, var Mange Aasheim Knudsen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det ble trangt om plassen på Cocktailfabrikken under AABs siste debattmøte før valget. Alle partiene stilte til debatten, som ble ledet av Mange Aasheim Knudsen.

DEL

Debattlederen etterlyste mer brodd blant politikerne.

– Dere sitter jo her og virker som dere bare er gode venner, alle sammen. Er det et demokratisk problem at de som sitter med makta, tilsynelatende, er så gode venner? Spørsmålet kom ut av en noenlunde gemyttlig debatt, uten voldsomme motsetninger. Temaene for debatten ble kommunestruktur, særegenhet og gjeldsbyrden. Det siste fikk lov til å starte ballet.

Tung gjeldsbyrde

Debattlederen kunne fortelle at Risør var kommunen med mest gjeld i vår region, kun slått av Gjerstad. I tillegg kunne han fortelle at gjeldsbyrden til Risør genererer avdrag og renter tilsvarende hele vårt budsjett på ungdomsskole og kulturetaten, tilsammen. Han søkte svar fra politikerne om hva de ville gjøre for å få kontroll på situasjonen.

– Vi har mye gjeld i Risør, rundt 77.000 kroner per innbygger, sa Sara Sægrov Ruud fra Venstre. Hun mente at mye av løsningen lå i prosjekteringen av prosjektene som ble realisert.

– Vi har hatt tre store prosjekter de siste åra, med blant annet opprusting av barneskolen og Risørhuset. Felles for dem er at prosjektene har gått avgårde med gigantiske overskridelser. Det var derfor vi i Venstre også satte ned foten under behandlingen av samordning av helsetjenestene i et eget helsehus i Risør, da vi mente at prosjektet hadde et alt for tynt grunnlag, sa Ruud.

KrFs representant, Steinar Johansen, som selv kommer fra rollen som revisor for blant annet Risør kommune, etterlyste lederskap for fremtiden. Gjerne i gjennom en handlingsregel.

–  Jeg har jo sett at gjelden til Risør har økt kraftig. Vi trenger et verktøy som kan hjelpe oss å få kontroll på dette, og vi tror en handlingsregel hadde vært lurt. Den burde si at man ikke øker gjelda noe mer enn man betaler i avdrag, i løpet av ett år. Har man den i bunnen vil man kunne styre, sa han.

Christian Ellingsgård fra Miljøpartiet De Grønne mente at Venstre ikke hadde noen grunn til å forfekte gjeldskontroll, da de selv hadde foreslått å bygge parkeringsanlegg i fjell i Risør.

– At Venstre skal hulle ut Urheia for å parkere bilder, til en prislapp på 150 millioner kroner, det er det rett og slett ikke penger til.

- Om vi skal lage parkeringshus så blir uten at kommunen skal være inne med for stor innsats. Får vi ikke det på plass., blir det ikke noe av, repliserte Ruud.

Sittende ordfører på gjenvalg, Per Kr. Lunden var også med på at man måtte roe gasspedalen litt i fremtiden.

– Vi har en gjeldsbyrde vi kan leve med. Vi må redusere vår gjeld, det er jeg enig i, men samtidig så vet vi at det er investeringer på trappene både på ungdomsskolen og på verkstedet til teknisk, sa han.

Viktor Hauge fra Senterpartiet var godt fornøyd med at ordet handlingsregel kom opp i debatten.

–  Vi i Senterpartiet har lansert dette for lenge siden. Vi så at denne utviklingen var på vei, og foreslå dette for en tid tilbake. Jeg er ikke enig med ordføreren om at vi kan leve med dette gjeldsnivået, jeg mener vi må ta grep for å få den ned.

Vekst via særegenhet eller arbeidsplasser?

Partiene var også langt på vei enig i skulle man få til kommuneplanenes målsetning om å vokse, så måtte det arbeidsplasser og tomter til. Miljøpartiet de grønne derimot mente at Risør måtte finne en satsing som skilte oss ut fra massen.

–  Man må spørre seg hvorfor flytter folk til Risør nå, sa Ellingsgård. Jeg var så heldig å få være med på en analyse som ble gjort i på Universitetet i Agder der man så på nettopp dette, og den viste at folk flyttet ikke hit på grunn av egne ambisjoner på grunn av jobb og karriere, men folk flyttet hit på grunn av livsstil. Det er det vi må forelde, ikke mere tomter og arbeidsplasser, det gjør alle andre kommuner i Norge også, sa han.

Ordfører Lunden holdt dog en knapp på de nære ting.

– Jeg vil gjerne forsvare de trauste tinga vi holder på med. Vi må satse på tomter og arbeidsplasser, på skole og kultur, sa han.

Finne felles plattform

Også kommunereform fikk plass under debatten. Ordfører Lunden innrømmet at kommunereformen og samtalene med naboen var krevende.

– Jeg har hatt regionale tilbørligheter i hele min ordførerperiode. Jeg tror fortsatt på om det er noe å hente i sjiktet Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad. Men jeg sliter i samtalen med mine kolleger. Alle driver å trår vannet på ulikt vis. Men blir jeg valgt på nytt til ordfører så vil jeg prøve å få et klart svar fra våre naboer. Vi kan ikke bruke uendelig mye tid på dette, sa han.

Ruud mente også at hardere lut måtte til for å få klarhet i alternativene.

– Jeg tror det er på tide å ta en alvorsprat med naboene våre om hva de vil.

Det støttet Gundersen fra Høyre.

– Vi må ta frem strengestemmen og spørre direkte om hva de vil. Jeg mener at Risør, som er største kommune blant de fire, har et spesielt ansvar for å presse på i prosessen, og at vi må ta det ansvaret.

Lunden gjentok budskapet om naboer som ikke ville gi tydelige svar.

– Er det opp til meg, så skal jeg stå på. Men jeg har altså slitt med naboer som glir ut i ulike retninger.

– Ikke greit!

På tampen av debattkvelden fikk publikum anledning til å stille spørsmål.

Kjell MacDonald, en tidligere profilert Høyre-politiker i bystyret, ville vite hva politikerne skulle gjøre i realiteten, ikke bare love og love.

– Det er utrolig vanskelig å være uenig med noen av dere der oppe, men realiteten er jo en helt annen. Gjelden i Risør kommune har de siste åra økt med 150 millioner kroner, også sitter ordføreren der og sier at man har god kontroll. At et prosjekt overskrider budsjettrammen med 15 millioner kroner er ikke greit. Nå sier rådmannen at man må kutte 10 millioner på drift. Men hvor skal dere hente dette fra, ville han vite.

Magnus Stø Kittelsen, toppkandidat for FrP mente at løsningen lå rett foran øynene på oss.

– Vi har en kjempevanskelig tid foran oss. Vi må, skal vi snu dette, satse på en statlig finansiert eldreomsorg. Fjerne vi den posten fra budsjettet vårt, så kan vi omdisponere disse pengene til andre viktige ting, sa han.

Hauge mente at de foreslåtte kutta var nødvendige.

– Nå driver vi å drifter på lånt penger. Vi må ta grep, det er helt klart. Men vi må også kutte gjelden vår gradvis. For hver million vi låner, så gir det 60.000 kroner mindre til drift i året. Det er realiteten, sa han.

Lunden hadde behov for å ta status-quo i forhold til situasjonen.

– Vi må skille mellom investeringer og drift. På investeringssiden må vi roe ned, men på drift er vi nå inne i prosessen der det må kuttes for å få balanse. Jeg må minne om at vi leverer veldig gode tjenester som det er.

Ellingsgård, viste til at han var ny i poltiikken, men virket å ha gått tilbake på tidligere utsangt om alternativ satsing.

– Jeg er såpass grønn at jeg ikke har oversikt over kommunens økonomisk problemer. Men mitt utgangspunkt er at vi må få folk til å flytte hit, og vi må skaffe dem arbeidsplasser.

KrF-Johansen mente at politikerne måtte lære seg kunsten å si nei.

– Det er ganske interessant å legge merke til at man vil veldig mye i en valgkamp, men vi snakker aldri om kutt. Vi  har en rådmann som sier nei, dette klarer vi ikke, men så sier bystyret at, jo, vi vil! Slik kan det ikke fortsette. Vi har en gjeldsbyrde på 610 millioner kroner, per utgangen av 2014, og skal vi ta opp nye lån, i vesentlig grad, så vil det skape problemer. Jeg tror vi må lære oss å si nei, noen ganger, sa han.

Anniken Thomassen, som er andre-kandidat for SV, mente man først måtte fokusere på de lovpålagte tjenestene.

– Det er på tide å kutte i ønskelista. De lovpålagte oppgavene må ligge der i bunnen, sa hun.

Artikkeltags